top of page

VANNBÅREN FÔRING

Fremtidens fôringssystem i oppdrettsnæringen

Seafarm Solutions har de siste årene brukt mye tid og ressurser på å utvikle et verktøy som skal gjøre fôringsprosessen i oppdrettsanlegg mye enklere og betydelig mer miljøvennlig. 

FORDELER

Hindrer plastlekkasje til naturen (ingen mikroplast)
Redusert støv og knus av fiskefôr
Redusert energiforbruk
Redusert CO2-utslipp 
Ingen problemer med fettutslipp 
Enkelt og montere på nåværende flåter

Miljø

Hindrer plastlekkasje til naturen

Ved hjelp av vannbåren fôring vil tørrfôr kunne bli transportert mer effektivt og skånsomt enn fôringssystem som bruker høytrykksblåsing med luft. 

Utslippene fra høytrykksblåsing kommer av at pellets blåses gjennom fôrslangene i høy hastighet, noe som fører til slitasje på innsiden av rørene, slik mikroplastpartikler føres ut i havet.

Miljøvernorganisasjonene mener næringen raskt må komme på bana med ny teknologi (les mer her). Vår teknologi med å bruke vannbåren fôring vil hindre nettopp dette problemet. Slitasjen på fôrslangene vil bli eliminert, siden vanntransport er mye mer skånsomt for både tørrfôr og slanger. 

SeaFarm Solutions sin fôringsteknologi reduserer støv og knus.
No

Redusert energiforbruk 

Fôringssystemet til SeaFarm Solutions trenger minimalt med energi for å drives. Det fôrer 2-3 tonn i timen per merd, med et energiforbruk på 1,25 kW/h per merd. Sammenligner vi dette med energiforbruket som blir brukt i oppdrettsnæringen i dag, vil vårt system gi et redusert energiforbruk på oppdrettsanleggene med opp mot 95%.
Med dagens fornybare teknologi (vind/sol og batteri pakker) kombinert med SeaFarm Solutions sitt fôrings anlegg, kan en fôr-flåte driftes helt uten dieselaggregat og uten strøm fra land.

Ingen problem med støv/knus og fettutslipp

Et vanlig problem med fôringssystem som bruker lufttransport er at belegget rundt pelleten (coatingen) begynner å avleire i rør og slanger når det blir varmt. Dette som medfører økt trykk og følgelig enda høyere temperatur i rør.
Dette er ikke et problem med vårt vannbårene fôringssystem siden temperaturen ikke blir høy nok for at belegget avleires, da pelletten blir transportert i sjøvann med ca. 1m/sek.  

Kondens i rørene vil heller ikke være et problem, da fôret blir transportert ut med sjøvann.

Integrert på nye flåter

Seafarm Solutions kan også integreres på nye flåter, med skrue- eller tube conveyor system direkte fra silo opp i vannfôringsmaskinen. Denne løsningen vil gi store fordeler innen vannbåren fôring.

2020-36 Sammenstilling formaskin og flåte_foring fra silo 03.jpg

FORDELER MED INTEGRERT SYSTEM PÅ NYE FLÅTER

Hindrer plastlekkasje til naturen (ingen mikroplast)
Redusert energiforbruk - Total energiforbruk 1,25 kW/h pr. linje 
Redusert CO2-utslipp 
Ingen blåsekompressor 
Ingen støy
Ingen problemer med fettutslipp
Ingen sluser - ingen støv/knus
Aldri slitte fôrslanger 
 

ANDRE KATEGORIER

2020-36 Sammenstilling formaskin og flåte01.jpg

Seafarm Solutions vannbåren fôringssystem hindrer mikroplast i sjøen, og reduserer energiforbruket ved å erstatte luft med vann. 

Seafarm Solutions sub-feeder (undervannsfôring)

Seafarm Solutions Sub-feeder er et effektivt fôringskonsept for å fôre under vannoverflaten. 

blom fiskeoppdrett 01-1.jpg

Seafarm Solutions loop er utviklet for å kunne effektiv tilsette vann og andre ingredienser til fôret. 

Installasjon på eksisterende flåter

SeaFarm Solutions kan enkelt montere vannbåren fôringssystem på nåværende anlegg.

bottom of page