top of page

FORSØK

Fôr til villfanget torsk i fangstbasert akvakultur

 

Hos Tobø Fisk (Havøysund, Finnmark) og hos Sjøfisk (Bjarkøy, Troms), ble det i 2017/2018 forsøkt å utvikle et fôr som muliggjorde forenklet logistikk, forbedret fôraksept og fôrinntak, god ytelse og kvalitet, samt redusert smitterisiko og god fiskevelferd. 

Tradisjonelt tilbys villfanget levendelagret torsk hovudsakelig frossen lodde og sild brukt som fôr. Dette er mat som villfanget torsk i stor grad aksepterer, men både tilgang, kvalitet og pris på lodde og sild varierer. I forsøket har man nå lykkes med å utvikle et smakelig tørrfôr som villfanget torsk er villig til å spise og som den vokser godt på. Dette ved at tørrfôret er tilsett vann med vanntilsetningsteknologi som omdanner tørrfôr til mykfôr før utfôring. 

Les rapporten her 

Tilvekst ørret våtfôr (forsøk - Fjordlaks, Stranda)

I videoen over ser du resultater fra forsøket på Stranda, som var utført i samarbeid med Biomar og Fjordlaks. Det ble observert økt appetitt hos fisken som fikk våtfôr sammenlignet med tørrfôr, og tilveksten var i perioden betraktelig bedre med våtfôr. Etter at forsøket med våtfôr var avsluttet ble fisken satt på tørrfôr og tilveksten og appetitten sank tilbake til den fisken som gikk på tørrfôr. 

Les rapporten her 

bottom of page