top of page

LOOP

Teknologien er utviklet for å kunne effektivt tilsette vann og andre ingredienser til fôret på merdkanten. Til dette formålet har vi utviklet og patentert en Loop.

Fôret transporteres skånsomt i sjøvann fra Loop og til fisk.
Transport av fôr i vann er også mer effektiv og skånsom enn den tradisjonelle transporten med luft. Miljøproblemer med utslipp av mikroplast blir dermed eliminert. 

Fôringssystemet er kompatibelt med alle eksisterende automatfôringsystemer. 

Med direkte skrue vil et slikt anlegg kunne ha en kapasitet på 2-3 tonn i timen per merd og et forbruk tilsvarende 1,25 kW/h per merd. Sammenligner vi dette med energiforbruket til dagens fôringssystem vil vårt system gi et redusert energiforbruk på oppdrettsanleggene med om lag 95%.

Tilnærmet samme teknologi kan også benyttes uten loop for å transportere vanlig fôr gjennom vann isteden for høytrykksblåsning med luft. Energiforbruket vil med dette systemet komme ned på 1,0 kW/h per merd.

Anlegg for transport av vanlig fôr med sjøvann

 

Anlegg m/loop montert på fôr-flåte med tradisjonelt blåseanlegg. Anlegget fôrer tre merder. 

ANDRE KATEGORIER

2020-36 Sammenstilling formaskin og flåte01.jpg

Seafarm Solutions vannbåren fôringssystem hindrer mikroplast i sjøen, og reduserer energiforbruket ved å erstatte luft med vann. 

Seafarm Solutions sub-feeder (undervannsfôring)

Seafarm Solutions Sub-feeder er et effektivt fôringskonsept for å fôre under vannoverflaten. 

blom fiskeoppdrett 01-1.jpg

Seafarm Solutions loop er utviklet for å kunne effektiv tilsette vann og andre ingredienser til fôret. 

bottom of page