​FÔRINGSSYSTEM

SeaFarm Solutions produserer og leverer en ny generasjon fôringssystem for fisk i merd. Rent teknisk blir pelleten tilsatt vann på merdkanten, ved hjelp av vakuum (patentert prosess). I tillegg har vi utviklet en metode der vi raskt kan transportere den våte/myke pelleten ut til fisken. Alle vannoppløselige tilsetninger kan tilsettes i prosessen.