VÅTFÔR (MYKFÔR)

Fôret er utviklet med det formål at det skal ligne mest mulig på fiskens naturlige føde, som inneholder ca. 70-80% ferskvann. Tørrfôret må derfor tilsettes store mengder vann.

SeaFarm Solutions har patentert et tørrfôr for fisk i merd. Fôret tilsettes vann på merdkanten rett før utfôring og er laget spesielt for høy vannstabilitet etter tilsatt vann. Dette gjør fôret mykt, samtidig som det holder seg stabilt, uten at det løser seg opp i vannet. Det kan tilsettes opp mot 60% vann og additiver i pelleten. Fôret egner seg svært godt i RAS anlegg.

Tilvekst ørret våtfôr (forsøk - Fjordlaks, Stranda)

I videoen over ser du resultater fra forsøket på Stranda, som var utført i samarbeid med Biomar og Fjordlaks. Det ble observert økt appetitt hos fisken som fikk våtfôr sammenlignet med tørrfôr, og tilveksten var i perioden betraktelig bedre med våtfôr. Etter at forsøket med våtfôr var avsluttet ble fisken satt på tørrfôr og tilveksten og appetitten sank tilbake til den fisken som gikk på tørrfôr. 

Les rapporten her 

Pellets med og uten tilsetning
Våtfôr for villfanget torsk
Bilde 018
Show More

Bilde 1; viser hvordan pellets ser ut før og etter tilsetting av vann/tilsetningsstoffer. Øverst har vi tørrfôr uten tilsetning. I midten er tørrfôret tilsett både vann og tilsetningsstoffer (carotenoid), som er oppløst i vannet. Nederst er tørrfôret kun tilsett vann. Bilde 2; Våtfôr for ørret. Bilde 3; Torskefôr; tørt (t.v.) og vått (t.h.)

FORDELER MED VÅTFÔR

Når vannet blir tilsatt rett før utfôring, beholder fôret alle fordelene som tørrfôr har når det gjelder lagring og transport.

En kombinasjon av spesialdesignet utstyr- og fôr gjør våtfôring mulig, enkelt og miljøvennlig.

Pelletene som brukes i oppdrettsnæringen i dag er harde for at de skal tåle å bli transportert og blåst ut til merdene under kraftig lufttrykk, og er derfor ikke laget med hensyn til fisken.

Det er gjort en rekke forsøk med våtfôr på forskjellige fiskeslag. Alle med gode resultat på tilvekst og fôrfaktor.

 • Bedre fordøyelse, bedre næringsopptak og økt trivsel

 • Bedre fiskehelse og mindre dødelighet

 • Bedre tilvekst

 • Bedre kvalitet på fisken

 • Ingen forurensning av mikroplast

 • Mindre energiforbruk ved utfôring  

 • Bedre fôrfaktor

 • Mulighet for andre tilsetninger i fôret, rett før utfôring

 • Redusert volum av funksjonelle fôr

 • Økt lagringsstabilitet på fôret

 • Bedre total fôringsøkonomi

VÅTFOR GIR

Utover å løse et grunnleggende behov for fisken, gjør konseptet det også mulig - på merdkanten - å tilsette annet reseptinnhold som kan øke nøyaktighetsgraden i fôringen i forhold til temperatur, oksygen, appetitt, fiskehelse, etc.

Dette gjelder også for tilsetting av vitaminer, energi(olje), farge, funksjonelle fôrtilsetninger, legemiddel for oral vaksine, etc. legemiddel for oralvaksine,

Fôret kan produseres i fôrleverandørers eksisterende ekstruderanlegg/ produksjonslinjer.

Bilde 1; Magesekken til ørret som har spist våtfôr.                Bilde 2; Magesekken til ørret som har spist vanlig tørrfôr

© 2019 av Seafarm Solutions AS   |   Personvernerklæring

Bilde 018