SUB-FEEDER

Optimal utforingsdybde varierer avhengig av blant annet temperatur, oksygen, strømforhold og sannsynlighet for lusepåslag. Vår Sub-feeder er ditt verktøy for mer optimal fôring.

  • Trinnløs regulerbar fôringsdybde ned til 20 meter

  • Fôret transporteres skånsomt i sjøvann fra flåte til fisk

  • Varierbar spredning av fôret opp til 20 meter.