VANNFÔRING

Optimal utforingsdybde varierer avhengig av blant annet temperatur, oksygen, strømforhold .

  • Fôret transporteres skånsomt i sjøvann fra flåte til fisk

  • Varierbar spredning av fôret opp til 20 meter.